انواع بالش

پارچه ۱۰۰% پنبه
الیاف میکروفایبر

...
سوپر پلاس

...

...
رویا ۱

...

...
رویا ۲

...